Archive for January, 2018

Bernard A. Wood – Så Föddes Människan (1976?)

January 28th, 2018 | Category: Book Reviews

Mark Twain – Huckleberry Finns Äventyr (1960)

January 28th, 2018 | Category: Book Reviews

Svensk utgåva, 1960. Goodreads.

No comments

Necromentia (2009)

January 25th, 2018 | Category: Movie Reviews

Mirror Mirror (1990)

January 25th, 2018 | Category: Movie Reviews

Mientras duermes (2011)

January 25th, 2018 | Category: Movie Reviews

Aka Sleep Tight. Letterboxd review.

No comments

Messiah of Evil (1973)

January 25th, 2018 | Category: Movie Reviews

Star Wars: Episode VIII – The Last Jedi (2017)

January 15th, 2018 | Category: Movie Reviews

Manhunter (1986)

January 15th, 2018 | Category: Movie Reviews

Live! (2007)

January 15th, 2018 | Category: Movie Reviews

Lifeforce (1985)

January 15th, 2018 | Category: Movie Reviews

La cabina (1972)

January 14th, 2018 | Category: Movie Reviews

Also known as The Phone Box. Letterboxd review.

No comments

Laid to Rest (2009)

January 14th, 2018 | Category: Movie Reviews

Rolf Edberg – De glittrande vattnens land (1980)

January 07th, 2018 | Category: Book Reviews